Hol z Café barem

To klimatyzowane pomieszczenie o powierzchni 300 m² można wykorzystać w celu:

  • zapewnienia poczęstunku poza pomieszczeniem, gdzie odbywa się szkolenie
  • umieszczenia prezentacji, materiałów informacyjnych, banerów
  • zapewnienia programu towarzyszącego
  • odpoczynku pomiędzy wykładami
  • organizacji przestrzeni na różne sposoby